Sjörestaurering

Reningssystem för sjöar och vattendrag

Restaurering av sjöar och vattendrag

Hela 20% av Sveriges yta utgörs av olika typer av sjöar, vattendrag och våtmarker, bara antalet sjöar i landet enligt definitionen vattensamlingar på minst 1 hektar, räknas till runt 95 000. Nästan alla svenska sjöar och vattendrag är direkt eller indirekt påverkade av människan i form av olika föroreningar, övergödning och försurning. Många vattendrag uppnår inte god ekologisk eller kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Målet för restaurering handlar om strävan efter att återskapa ett naturligt tillstånd som existerat innan mänsklig påverkan. Restaurering av vattendrag görs i samarbete med den lokala Länsstyrelsen och kan finansieras med bidrag.

Carex erbjuder två system för biologisk rening av vattendrag och sjöar:

Våra moduluppbyggda och utbyggbara reningsverk som renar och återcirkulerar vattnet till vattendraget efter rening. Dessa arbetar med helt biologiska processer och är speciellt lämpade för känslig miljö där hög skyddsnivå råder. Anläggningen kräver minimalt med underhåll och den enda komponent i anläggningen som kräver extern kraftkälla är de pumpar som cirkulerar vattnet i reningsverket.

Läs mer om reningsverkens princip här. 

Carex lerbollar som läggs ut på botten av vattendraget och sedan allteftersom leran långsamt luckras upp, sprider en flytande näring bestående av mikrober som ympats in. Mikroberna består av fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och jästsvampar. Dessa bryter effektivt ner det organiska restavfall som leder till övergödning i sjöar och vattendrag. Lerbollarna är i storlek som tennisbollar och kan beställas i mindre volymer för punktinsatser eller för större projekt under längre perioder via prenumeration.

 

Innehåll
 • Fermenterade gröna restprodukter, eko rörsockermelass och lera.
 • Levande rhizofärmikrober
 • Kväve och CO2-fixerande fotosyntesbakterier
 • Rhodopseudomonas palutris
 • Rhodospirillum rubrum
Mjölksyrebakterier
 • Lactobacillis plantarum
 • Lactobacillius casei
 • L. acidophilud
 • L. rhamnosus
 • L. lactis
 • Streococcus thermophilus
 • Lactococcus lactis
Jästsvamp
 • Saccharomyecs cervisiae
 • Lecconostoc pseudomesenteorides
 • Bifobacterium: B.animalis, B.lactis, B.longum