Biltvätt

WashWell reningssystem för automatiska och manuella biltvättar

WashWell

WashWell är ett helt biologiskt system för effektiv rening av avloppvatten från biltvättsanläggningar, där det renade vattnet cirkuleras tillbaka till biltvätten och kan användas om och om igen. Eftersom biltvättar i regel används mest dagtid kan reningsverket kompletteras med en tank där använt vatten lagras för att sedan renas nattetid. WashWell är som våra andra anläggningar ett modulbyggt system där basanläggningen är anpassat för biltvättar med en volym på 15.000 tvättar per år. Anläggningen kan enkelt byggas ut och skalas upp för högre kapacitet. Återförsäljare i Sverige är vår samarbetspartner Constant Clean AB.

För mer information se constantclean.se