info@carexofsweden.com Återförsäljare: www.Treewell.se

Vår kompetens bygger på 100 års samlade tvärvetenskapliga kunskaper om processer i vattenekosystem, slutna näringsvävar, mikrobiella kretslopp och växtfysiologi. Systemet bygger på s.k. biomimetik, vilket innebär att vi imiterar naturens egen process men "förpackar" den i en komprimerad anläggning som accelererar processen. Det som tar naturen mellan 2-4 månader tar 12-24 timmar i vår accelerator.