Biologisk vattenrening med mikrober som gör jobbet. Anläggningar för effektiv vattenrening. Renar starkt förorenat vatten, som sedan kan återanvändas i ett slutet kretslopp.

Biologisk slamfri vattenrening, med mikrober som gör jobbet. Anläggningar för effektiv och slamfri vattenrening. Renar starkt förorenat vatten, som sedan kan återanvändas i ett slutet kretslopp.

Helt biologisk vattenrening

Våra system använder sig av de biologiska processer som äger rum i naturliga sjöekosystem, med mikroorganismer som jobbar tillsammans i växtmikrobiella näringsvävar. Systemet består av två tankar som placeras under jord utomhus, kompletterat med energisnåla pumpar för syresättning och cirkulation av vattnet. I en av tankarna planteras växter med ett yvigt rotsystem, som skapar en renande miljö. Det renade vattnet kan återcirkuleras till exempelvis toalettvatten, bevattning och efter filtrering, till dricksvatten.

Modulära system

Våra system är modulära och kan byggas ut för storskalig användning, exempelvis hantering av avloppsvatten från flera fastigheter till en större gemensam reningsanläggning, lösningar för industriella verksamheter med hög vattenåtgång som processindustri, biltvättar, rening av spillvatten från deponier, samt effektiv och underhållsfri restaurering av sjöar och vattendrag. Hör av dig till oss om du vill veta mer om våra biologiska vattenreningssystem för fastigheter samt för industriell verksamhet. Du når oss via vår kontaktsida här på webben eller på telefon.

Aktuellt

 

 


TreeWell – en av våra produkter för rening av avloppsvatten


TreeWell – en av våra produkter för rening av avloppsvatten