Kontakt

Carex of Sweden AB

Rådjursstigen 5
236 41 Höllviken

För tillfället har vi problem med vår mail-server och kan inte ta emot e-post. När detta problem är löst tar vi bort denna skylt. Kontakta oss just nu istället via brev, telefon eller via e-post direkt till Lars Sonesson på sonessonlars6@gmail.com.

At the moment we are having problems with our mail server and cannot receive e-mails. Once this issue is resolved, we will remove this sign. Contact us right now instead via letter, phone or email directly to Lars Sonesson at sonessonlars6@gmail.com.

info@carexofsweden.se
+46 733 982 559
+46 760 223 940

Fakturor skickas till
invoice@carexofsweden.se
OBS: nye E-postadress för fakturor

    *glöm inte att ange namn och e-post