info@carexofsweden.com
WashWell
Reningssystem för automatiska och manuella biltvättar.
WashWell är ett helt biologiskt system för effektiv rening av avloppvatten från biltvättsanläggningar, där det renade vattnet kan cirkuleras tillbaka till biltvätten och kan användas om och om igen. WashWell producerar inga restprodukter och inget överskottsslam. 
Återförsäljare av WashWell i Norden är vår samarbetspartner Constant Clean AB. För mer information se constantclean.se.