info@carexofsweden.com Återförsäljare: www.Treewell.se

TreeWell Original

En gemensamhetsanläggning för upp till fyra (4) hushåll vilket inkluderar en doserings-/uppsamlingstank samt efterpolering.
TreeWell Original är också bas i individuella projekt och speciallösningar och kan kombineras på en mängd olika sätt för att ge optimal effekt.
Varje tank är två (2) meter i diameter, två (2) meter hög och volymen per tank är sex (6) m³.

 

TreeWell Home

Enskilt avlopp för en till två (1-2) hushåll vilket inkluderar doserings-/uppsamlingstank.
Varje tank är två (2) meter i diameter, en (1) meter hög och volymen per tank är tre (3) m³.

 

TreeWell Family

Enskilt avlopp för mindre fritidshus.
Tankarna är etthundratjugo cm (1,20) i diameter, åttio cm (80) höga och volymen per tank är 900 liter.
Systemet kan kompletteras med en doserings-/uppsamlingstank för ökad kapacitet.