info@carexofsweden.com

TreeWell

TreeWell är ett helt biologiskt system för effektiv rening av avloppsvatten och starkt förorenat vatten, där också vattnet kan återanvändas i ett slutet kretslopp. En lösning som lämpar sig väl i känsligare miljöer, där hög skyddsnivå råder. Anläggningen är avsedd för hushåll med enskilda avlopp, från det lilla fritidshuset i skärgården till större samfälligheter med upp till 4 hushåll per anläggning. TreeWell passar även näringsverksamheter som Ekogårdar, kursgårdar och restauranger som vill hålla en hög miljöprofil.

 

TreeWell Original

En gemensamhetsanläggning för upp till fyra (4) hushåll vilket inkluderar en doserings-/uppsamlingstank samt efterpolering.
TreeWell Original är också bas i individuella projekt och speciallösningar och kan kombineras på en mängd olika sätt för att ge optimal effekt.
Varje tank är två (2) meter i diameter, två (2) meter hög och volymen per tank är sex (6) m³.

 

TreeWell Home

Enskilt avlopp för en till två (1-2) hushåll vilket inkluderar doserings-/uppsamlingstank.
Varje tank är två (2) meter i diameter, en (1) meter hög och volymen per tank är tre (3) m³.

 

TreeWell Family

Enskilt avlopp för mindre fritidshus.
Tankarna är etthundratjugo cm (1,20) i diameter, åttio cm (80) höga och volymen per tank är 900 liter.
Systemet kan kompletteras med en doserings-/uppsamlingstank för ökad kapacitet.