Nyheter - Vi Rekryterar!


Vi rektryterar tekniker med intresse för produktutveckling inom cirkulär vattenrening. Tillsammans med samarbetspartners kommer du leda utvecklingsarbete inom biologisk vattenrening, cirkulära system, bioreningsverk för enskilda avlopp samt cirkulära lösningar för rening av t ex biltvättar, deponier och småbåtshamnar.

Är du intresserad? Läs mer på våra nyheter eller ladda ner ansökan.


Vår kompetens bygger på 100 års samlade tvärvetenskapliga kunskaper om processer i vattenekosystem, slutna näringsvävar, mikrobiella kretslopp och växtfysiologi. Systemet bygger på s.k. biomimetik, vilket innebär att vi imiterar naturens egen process men "förpackar" den i en komprimerad anläggning som accelererar processen. Det som tar naturen mellan 2-4 månader tar 12-24 timmar i vår accelerator.