info@carexofsweden.com Återförsäljare: www.Treewell.se

Om företaget

Carex of Sweden AB är ett svenskt bolag med spetskompetens inom biologiska helhetslösningar för avloppsvatten och återskapande av förorenat vatten och mark.
Vår kompetens bygger på 100 års samlade tvärvetenskapliga kunskaper om processer i vattenekosystem, slutna näringsvävar, mikrobiella kretslopp och växtfysiologi.

 

Vår filosofi

Föroreningar från avlopp bidrar till övergödning av vattendrag, sjöar och hav samt förstör krympande grundvatten resurser. Samtidigt saknar över 2,5 miljarder människor grundläggande sanitet. Rent vatten är en förutsättning för hälsa och välstånd.
 
- Vårt kapital är ett nätverk av människor med tvärvetenskapliga kunskaper och en global vision.
- Vår verksamhet har sina rötter i praktiska erfarenheter och tillämpad forskning.
- Vårt vetenskapliga arbete är inriktat på mikrobiella processer kring biofilm i vatten.