info@carexofsweden.com

Om företaget

Carex of Sweden AB bildades 2015 i Lund och teknologin baseras på forskning under mer än trettio år på ett flertal akademiska institutioner i Sverige, Polen och Sydafrika. Prototyper har funnits i drift i över trettio år och för närvarande finns Carex-system representerat på ett tjugotal platser i Sverige, Arabemiraten, Libanon och Sydafrika. Djup kunskap om mikrobiella kretslopp, slutna näringsvävar, växtfysiologi och vattenekosystem ligger till grund för processen och mekaniken.
Företaget har en test- och pilotanläggning i Kungsäter, Halland där nya koncept och idéer utvecklas och testas. Där finns också utbildningslokaler och ett mindre kontor. 
Carex har en organisation för utveckling, inköp, orderhantering och administration i Sverige och en mindre säljorganisation i Rwanda, Afrika. Carex är ett utvecklingsbolag med inriktning på rening av vatten från avlopp, sjöar, deponier, industrier och samarbetar med flera av de ledande experterna inom vatten- och avloppsrening. Viktigaste målgrupper:
- Biltvättar
- Hushållsavlopp
- Deponier
- Sjörestaurering
- Samfälligheter
Carex huvudfokus är produkt-, material- och processutveckling, marknadsföring/information, leverantörsutveckling samt utveckling av distributörer och partners. Försäljning skall ske genom agenter, distributörer och projektpartners.
Ägarbilden består av ett tjugofemtal privata ägare samt några investeringsbolag med fokus på växande innovativa bolag. Företaget strävar efter en organisk tillväxt nationellt och internationellt med en börsintroduktion på sikt.

 

Vår filosofi

Föroreningar från avlopp bidrar till övergödning av vattendrag, sjöar och hav samt förstör krympande grundvatten resurser. Samtidigt saknar över 2,5 miljarder människor grundläggande sanitet. Rent vatten är en förutsättning för hälsa och välstånd.